Tendee - elektronski javni razpisi

Spletna aplikacija je namenjena podpori javnim razpisom in omogoca enostavno ter pregledno zbiranje podatkov, oddajanja obrazcev in spremljanje razpisov v realnem casu.

 

Lastnosti in znacilnosti spletne aplikacije Tendee:

 • dostop do aplikacije je zašciten z uporabniškim imenom in geslom,
 • možna je samostojna registracija novih uporabnikov,
 • omogoca vmesno shranjevanje obrazca v uporabnikov profil,
 • šifranti dolocenih polj so že vnaprej doloceni v Excelovi tabeli,
 • polja so lahko:
  • tekstovna enovrsticna,
  • tekstovna vecvrsticna,
  • numericna,
  • izbirna - select (šifranti),
  • izbirna - checkbox (polja za odkljukati),
  • izbirna - radio (ali ali),
 • po koncanem vpisu in potrditvi se obrazec shrani na strežnik, uporabnik in administrator prejmeta elektronsko sporocilo, popravljanje ni vec možno,
 • uporabnik ima vpogled v svoje prijave in njegov status,
 • po koncanem vnosu uporabnik prejme PDF, ki je primeren za tiskanje,
 • administrator ima vpogled v vse prijave in lahko spreminja status prijave,
 • podpora aplikaciji:

- dodajanje in spreminjanje obrazcev,

- izvoz podatkov,

- pomoc.

 

Spletna aplikacija Tendee zagotavlja uspešno obvladovanje in upravljanje z razpisi. Preglednost in transparentnost sta dve glavni znacilnosti spletne aplikacije, ki s kronološkim pregledom omogoca natancno statistiko prijav in oddanih - zakljucenih obrazcev.

 

Tendee je enostaven za uporabo, cenovno ugoden in primeren za vso javno upravo, mala in velika podjetja.

 

Spletno aplikacijo je mogoce tudi kupiti, kar vkljucuje naložbo v lastno informacijsko infrastrukturo. 

 

Tendee je v celoti plod lastnega razvoja na LyPHP spletni platformi, ki nadgrajuje funkcionalnost ter uporabnost obstojecih programskih orodij.

 

Vec informacij na www.tendee.net.