LyTourist

Spletna aplikacija LyTourist je sistem za enostavno in pregledno urejanje namestitvenih objektov v ponudbi turisticne agencije.


LyTourist nam omogoca:

 

  • Neomejeno dodajanje, brisanje in urejanje letovišc (opisi, slike),
  • Neomejeno dodajanje, brisanje in urejanje namestitev (hoteli, apartmaji, ipd) s tekstovnim in slikovnim materialom,
  • Možnost dodajanja cenikov kot slike v pdf obliki ali urejanje v obliki tekstovnih tabel,
  • Možnost urejana tabel kot v katalogih (razlicni termini),
  • Oznacevanje atributov namestitve (kategorija, najnižja cena ponudbe, posebne oznake (npr ikone za Otroške pavšale, Klub ponudbo, wellness, ipd), ki so vidne na spletni strani,
  • Možnost hitrega, enostavnega in preglednega urejanja first in last minute ponudb in raznih akcij, zbranih v pregledni tabeli,
  • Možnost oddajanja povpraševanj po doloceni ponudbi direktno iz spletne strani;

 

Spletna aplikacija LyTourist zagotavlja uspešno obvladovanje in upravljanje z namestitvami iz ponudbe turisticne agencije. Preglednost in transparentnost sta dve glavni znacilnosti spletne aplikacije, ki omogoca enostavno predstavitev celotne ponudbe.

LyTourist je v celoti plod lastnega razvoja na LyPHP spletni platformi, ki nadgrajuje funkcionalnost ter uporabnost obstojecih programskih ogrodij.

Spletno aplikacijo je mogoce prilagoditi vsaki posamezni stranki glede na želje in potrebe.