LyGolf

Spletna aplikacija LyGolf je sistem za enostavno in pregledno "managiranje" golf igrišc in objektov na razlicnih lokacijah. LyGolf nam omogoca:

 • nadzor nad vsemi igralnimi polji golf igrišc in igralci golfa,
 • pregled nad vso preteklo zasedenostjo, trenutno zasedenostjo in prihodnjo zasedenostjo štartnih casov,
 • podporo in obvešcanje za ucinkovito ponudbo nezasedenih kapacitet,
 • nadzor nad odgovornim rezerviranjem kapacitet,
 • spremljanje vseh sprememb na rezervacijskem sistemu (sledljivost),  
 • obvladovanje poljubnega števila golf igrišc na razlicnih lokacijah,
 • obvešcanje igralcev o štartnih casih ter stanjem na igrišcu (vse spremembe in aktivnosti so arhivirane in distribuirane s sistemom sporocanja preko elektronske pošte)
 • nadzor nad igralcem in njegovimi podatki,
 • statistiko zasedenosti golf igrišc ter objektov,
 • "OnLine" - rezervacije preko spleta,
 • placevanje preko spleta.

 

Spletna aplikacija LyGolf zagotavlja uspešno obvladovanje in upravljanje z golf infrastrukturo. Preglednost in transparentnost sta dve glavni znacilnosti spletne aplikacije, ki s kronološkim pregledom omogoca natancno "managiranje" golf igrišc z vso potrebno infrastrukturo.

 

LyGolf je v celoti plod lastnega razvoja na LyPHP spletni platformi, ki nadgrajuje funkcionalnost ter uporabnost obstojecih programskih ogrodij.

 

Spletno aplikacijo je mogoce tudi kupiti, kar vkljucuje naložbo v lastno informacijsko infrastrukturo.

 

lygolf lygolf lygolf razpoložljivost objekta lygolf porocila

 

V kombinaciji z Lytee CMS spletnimi stranmi:

 

Golf Ljubljana:

   
Golf Ljubljana zasedeno igrišce Golf Ljubljana prosto igrišce Golf Ljubljana ucne ure
http://www.golf-ljubljana.si
 

Golf Arboretum:

Golf arboretum
 
Golf Ljubljana ucne ure
http://www.golfarboretum.si