Mailee 

E-Novice

Mailee je profesionalno orodje za množicno pošiljanje elektronske pošte oziroma e-novic.
Uporabnikom omogoca ucinkovito komunikacijo z narocniki in oblikovanje ciljno usmerjenih kampanj.


Upravljanje narocnikov

Z aplikacijo Mailee lahko znotraj baze podatkov enostavno oblikujemo skupine narocnikov na e-novice, jih po potrebi odstranjujemo in dodajamo.

 

Oblikovanje vsebin

Oblikovanje sporocil v aplikaciji za e-novice Mailee je enostavno, intuitivno, podobno MS Wordu. K privlacnosti lahko prispevamo s predlogami in slikovnim gradivom, sporocila lahko personaliziramo. Možen sta tudi predogled in arhiviranje.


Sastistika

Pomembna prednost aplikacije za e-novice Mailee je statistika. Narocnik lahko spremlja število poslanih sporocil, število ogledov sporocilo, število zavrženih sporocil v koš s strani naslovnika, dinamiko odpiranja sporocil.