Kaj je SEO optimizacija? 

 

SEO optimizacija je nabor ukrepov za izboljšanje vidnosti spletnih strani v iskalnikih, ter s tem povecanje verjetnosti za obisk in konverzijo. Konverzija je izpolnitev cilja spletne strani, bodisi prebrane vsebine, nakupa izdelka ali storitve, posredovanja elektronskega naslova, prenosa vsebine (e-knjige, aplikacije, slikovnega ali zvocnega grapa…)

 

SEO optimizacija ima pomembno vlogo pri krepitvi prepoznavnosti blagovne znamke, pridobivanju novih obiskovalcev in izboljšanju poslovnih rezultatov. 

 

Podjetje Dspot se v procesu optimizacije ne poslužuje nepoštenih in spornih praks. Stavi izkljucno na izboljševanje vsebine, uporabniške izkušnje in dvigovanje verodostojnost spletnega mesta. 

 

Dspot ne obljublja visokoletecih rezultatov cez noc. Cilj je dolgorocna rast, brez skrbi, da bi redne nadgradnje iskalnikov kakorkoli ogrozile pridobljene pozicije.  

 

Kako lahko SEO optimizacija izboljša stanje?

 

SEO optimizacija je niz dejavnosti ugotavljanja stanja in izvajanja ukrepov:

Analiza spletnega mesta razkrije trenutno stanje, vsebinske in tehnicne pomanjkljivosti, ter priložnosti za hitre izboljšave. 

 

Analiza kljucnih besed razkrije iskalne navade potencialnih obiskovalcev in priložnosti za vsebinske izboljšave.

 

Odpravljanje tehnicnih in vsebinskih napak dviguje verodostojnost spletnega mesta pri iskalnikih.

 

Optimizacija in bogatenje vsebin na relevantne kljucne besede izboljšujeta uporabniško izkušnjo in krepita verodostojnost spletnega mesta pri obiskovalcih.

 

Off-site aktivnosti, prisotnost na družabnih omrežjih, pridobivanje povratnih linkov, odpirata nove kanale do spletnega mesta.

 

Dspot praksa

 

Pri delu uporabljamo orodja

 

WebCeo – analiza zdravja in optimiziranosti spletnega mesta

Google Webmaster Tools – orodje za analizo stanja spletnega mesta, indeksiranje, analizo najbolj pogosto uporabljenih kljucnih besed…

Google Adwords – orodje za analizo kljucnih besed

Keyword tool – raziskava daljših kljucnih besed

Google Analytics – orodje za analizo obiska

 

Analiza stanja 

 

Z analizo stanja ugotavljamo priložnosti za izboljšave, ki bi lahko prinesle hiter ucinek. Pogosto gre za pomanjkljivosti, kot so:

 • pretrgani linki do spletnih strani, 
 • manjkajoci ali podvojeni meta naslovi, meta opisi,
 • pretrgane povezave do slik
 • prevelike, nepravilno poimenovane slike, brez opisov
 • pretirana raba ali odsotnost H1 naslovov
 • odsotnost robots.txt in zemljevida strani sitemap.xml
 • slaba url struktura

 

Najbolj tipicni ukrepi

 

On-site optimizacija

 

1. Analiza kljucnih besed

2. Odpravljanje splošnih vsebinskih in tehnicnih pomanjkljivosti naštetih v tocki h4

3. Dolocitev pristajalnih strani

4. Usklajevanje vsebin relevantnimi kljucnimi besedami. Vkljucevanje kljucnih besed v najpomembnejše vsebinske elemente:
 

 • Meta naslove
 • Meta opise
 • H1 naslove
 • H2 – H4 naslove
 • Imena datotek slik
 • Opise datotek slik
 • Url-je
 • Besedila
 • Notranje linke
 • Vnos vsebin
 • Vnos markup sheme

5. Bogatenje vsebin na relevantne in neizkorišcene kljucne besede z novimi privlacnimi clanki

6. Redne analize in nenehne izboljšave

 

Off-site optimizacija

 

 • Krepitev aktivnosti na družabnih omrežjih, Facebook, Google+
 • Pomoc pri kreiranju elektronskih sporocil
 • Pridobivanje povratnih linkov.

 

Stroškovnik

 

Paket

 

Aktivnosti

 

Cena

 

Osnovni paket

 • Optimizacija do vkljucno 10 besed za posamezno spletno mesto (vkljucno s tujejezicnimi razlicicami)
 • Raziskava kljucnih besed in izbira (v sodelovanju z narocnikom)
 • Vnos kljucnih besed v kljucne elemente spletnih strani (meta title, meta description, h1, slike, dokumente)
 • Odpravljanje napak (podvojeni, predolgi meta elementi, pretrgani linki, napacno poimenovane slike, dokumenti….)
 • Sveže mesecne raziskave kljucnih besed in osveževanje omenjenih elementov
 • Mesecna porocila

 

160€ / mesec

Nadgrajeni paket

 • Optimizacija do vkljucno 20 besed za posamezno spletno mesto (vkljucno s tujejezicnimi razlicicami)
 • Raziskava kljucnih besed in izbira (v sodelovanju z narocnikom)
 • Vnos kljucnih besed v kljucne elemente spletnih strani (meta title, meta description, h1, slike, dokumente)
 • Odpravljanje pomanjkljivosti (podvojeni, predolgi meta elementi, pretrgani linki, napacno poimenovane slike, dokumenti….)
 • Pomoc prio pripravi vsebin
 • Sveže mesecne raziskave kljucnih besed in osveževanje omenjenih elementov
 • Mesecna porocila

 

390€ / mesec

Napredni paket

 

 • Optimizacija na neomejeno število kljucnih besed
 • Raziskava kljucnih besed in izbira (v sodelovanju z narocnikom) za spremljanje z analitiko
 • Vnos kljucnih besed v kljucne elemente spletnih strani (meta title, meta description, h1)
 • Odpravljanje pomanjkljivosti (podvojeni, predolgi meta elementi, pretrgani linki, vnos kljucnih besed v slike, dokumente)
 • Pomoc pri optimizaciji obstojecih besedil
 • Pomoc pri oblikovanju novih vsebin, katerih izhodišce so poizvedbe, ki so se izkazale za potencialno koristne v raziskavah kljucnih besed, ter za odpiranje novih kanalov
 • Iskanje priložnosti preko družabnih omrežij
 • Izboljševanje strukture strani, navigacije
 • Spremljanje konkurence
 • Sveže mesecne raziskave kljucnih besed in osveževanje omenjenih elementov
 • SEO svetovanje
 • Mesecna porocila

 

490€ / mesec

 

Dodatna ponudba

 • Enkratna optimizacija vsebine na kljucno besedo

33,00 €

 

 • Nastavitev Adwords kampanje z dvema oglasoma

66,00 €

 

 • SEO svetovanje

33,00 €

 

 • SEO izobraževanje

66,00 €

 

 • Spletno programiranje

33,00 €

 

 • Napredno programiranje

66,00 €

 

 • Oblikovalska ura

39,00 €

 

 • Ura sistemske administracije

75,00 €

 

 • Uredniška ura (vnos, popravljanje vsebin)

14,00 €

 

       Cene so brez DDV.